صفحه اصلی  >  چتر بازی  >  گالری  >  تصاویر چتربازی
List تصاویر چتربازی

پرش گروهی

پرش گروهی
100th jump

100th jump
پرش با لباس بالدار (wing suite) توسط محسن مداح , عکاس سعید بیژنی

پرش با لباس بالدار (wing suite) توسط محسن مداح , عکاس سعید بیژنی
پرش در ابر

پرش در ابر
چهار کیلومتر سقوط

چهار کیلومتر سقوط
پرش سقوط آزاد بوشهر

پرش سقوط آزاد بوشهر
اموزشی

اموزشی
اموزشی

اموزشی