صفحه اصلی  >  چتر بازی  >  گالری  >  تصاویر چتربازی
List تصاویر چتربازی

پرش با لباس بالدار (wing suite) توسط محسن مداح , عکاس سعید بیژنی

پرش با لباس بالدار (wing suite) توسط محسن مداح , عکاس سعید بیژنی
پرش در ابر

پرش در ابر
چهار کیلومتر سقوط

چهار کیلومتر سقوط
پرش سقوط آزاد بوشهر

پرش سقوط آزاد بوشهر
اموزشی

اموزشی
اموزشی

اموزشی
پرش سقوط آزاد در دریا نوشهر

پرش سقوط آزاد در دریا نوشهر
سقوط آزاد

سقوط آزاد