صفحه اصلی

۱- نام و نام خانوادگی : mehdi habibi
۲- تاریخ و محل تولد : tehran 1357
۳- شهر محل سکونت : ottawa
۴- شغل : TI
۵- تحصیلات :
۶- تعداد پرش اتوماتیک:
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : 2700
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) :
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) : 400
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ : 9
۱۱- روش اموزش :
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) :
۱۳- تاریخ و محل آموزش :
۱۴- نام مربیان :
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) : instructor TI, coach, wing suit
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) : D33348 USPA USA
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) : TI wing suit instructor
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : mehdihabibi79@yahoo.com
۲۲- شماره تلفن تماس : +8199181873
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری : mehdihabibi

۱- نام و نام خانوادگی : احمد شکوهی بهار
۲- تاریخ و محل تولد : 1355 تهران
۳- شهر محل سکونت : تهران
۴- شغل : مدیر عامل شرکت نمایندگی بیمه
۵- تحصیلات : کارشناسی ارشد
۶- تعداد پرش اتوماتیک:
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : 13
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) : 33 دقیقه
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) : 0
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ : 0
۱۱- روش اموزش :
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) :
۱۳- تاریخ و محل آموزش : 1393 تهران
۱۴- نام مربیان : استاد سیدحمید عمیدی نمین
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) :
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : ahmadshokoohi@yahoo.com
۲۲- شماره تلفن تماس :
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری : ahmadshokoohi

۱- نام و نام خانوادگی : اسلام علیدوستی
۲- تاریخ و محل تولد : 1365شهرکرد
۳- شهر محل سکونت : شیراز
۴- شغل :
۵- تحصیلات : لیسانس
۶- تعداد پرش اتوماتیک: 25
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : 40
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) : 0
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) : 0
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ : 1
۱۱- روش اموزش :
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) :
۱۳- تاریخ و محل آموزش :
۱۴- نام مربیان : سرمربی:بهزاد پاینده مربیان:سخایی-صفایی نژاد-کاکایی-جمشیدی
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) :
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : alidousti566@gmail.com
۲۲- شماره تلفن تماس : 09170222710
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری : shok566

۱- نام و نام خانوادگی : امیر آریان پور
۲- تاریخ و محل تولد : 1348
۳- شهر محل سکونت :
۴- شغل :
۵- تحصیلات :
۶- تعداد پرش اتوماتیک:
۷- تعداد پرش سقوط ازاد :
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) :
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) :
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ :
۱۱- روش اموزش :
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) :
۱۳- تاریخ و محل آموزش :
۱۴- نام مربیان :
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) :
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل :
۲۲- شماره تلفن تماس :
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری :

۱- نام و نام خانوادگی : بنيامين حسينقلى
۲- تاریخ و محل تولد : ١٣٦٥ تهران
۳- شهر محل سکونت : تهران
۴- شغل : آزاد
۵- تحصیلات : كارشناسى
۶- تعداد پرش اتوماتیک: ١٥جلسه
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : ١١٨
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) :
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) :
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ :
۱۱- روش اموزش :
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) :
۱۳- تاریخ و محل آموزش : ١٣٨٤ مرداباد كرج
۱۴- نام مربیان : استاد عابدين حسينقلى
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) : A انجمن ورزشهاى هوايى ١٣٨٩ A سازمان هواپيمايى كشورى ١٣٨٩
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : Benyamix@yahoo.com
۲۲- شماره تلفن تماس : 09122888252
۲۳- وبسایت : Instagram.com/benyamix
۲۴- نام کاربری :

۱- نام و نام خانوادگی : حامد ایزدی
۲- تاریخ و محل تولد : 1368/1/1شیراز
۳- شهر محل سکونت : شیراز
۴- شغل :
۵- تحصیلات : کارشناسی ارشد
۶- تعداد پرش اتوماتیک: 10
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : 50
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) : 0
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) : 0
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ : 1
۱۱- روش اموزش :
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) : پرش داخل شهر
۱۳- تاریخ و محل آموزش : ۱۳۹۱-تهران-
۱۴- نام مربیان : بهزاد پاینده- علی تازیکه و...
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) :
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : 68hamed@gmail.com
۲۲- شماره تلفن تماس :
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری : Hamed55

۱- نام و نام خانوادگی : عباس محمدی
۲- تاریخ و محل تولد : تهران 1362
۳- شهر محل سکونت : تهران
۴- شغل : ازاد
۵- تحصیلات : کارشناسی ارشد
۶- تعداد پرش اتوماتیک: 0
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : 50
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) : 70
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) : 0
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ : 0
۱۱- روش اموزش : aff
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) : 1
۱۳- تاریخ و محل آموزش : تهران باشگاه براق
۱۴- نام مربیان : محسن شاهسواری / رضا طاهر اسماعیلی
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) : 0
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) :
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : baradsanaat@gmail.com
۲۲- شماره تلفن تماس : 09121310051
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری :

۱- نام و نام خانوادگی : عبدالعظیم ابحری
۲- تاریخ و محل تولد : ۱۳۴۹/۱۲/۱
۳- شهر محل سکونت : تهران
۴- شغل : ازاد
۵- تحصیلات : دیپلم
۶- تعداد پرش اتوماتیک: ۵
۷- تعداد پرش سقوط ازاد : حدود ۲۰۰
۸- مدت زمان استفاده از تونل باد ( Wind Tunnel ) : 1 دقیقه
۹- تعداد پرش از ارتفاع ثابت (Base Jump) : ۴
۱۰- تعداد دفعات استفاده از چتر کمکی‌ : یکبار
۱۱- روش اموزش : بند دار / Static Line
۱۲- سابقه پرش نمایشی Demo ( پرشهای مناسبتی ، داخل شهر ، استادیومهای ورزشی و ... با ذکر تعداد ، تاریخ و مکان ) :
۱۳- تاریخ و محل آموزش :
۱۴- نام مربیان :
۱۵- سابقهٔ شرکت در مسابقات ( داخلی‌ و خارجی‌ ، با ذکر تاریخ ، مکان و عنوان مسابقات ) :
۱۶- دوره‌های تخصصی و یا مربیگری گذرانده شده ( با ذکر تاریخ ، مکان و نوع دوره ) :
۱۷- گواهینامه ( نوع گواهینامه ، سازمان صادر کننده و تاریخ صدور ) :
۱۸- گواهینامهٔ مربیگری ( نوع ، تاریخ و سازمان صادر کننده ) :
۱۹- دوره‌ های برگزار کرده به عنوان مربی‌ ( تعداد ، عنوان ، مکان و تعداد افراد آموزش دیده در دوره ) :
۲۰- مسولیتها و سمتهای مرتبط :
۲۱- ایمیل : abharyhamid@gmail.com
۲۲- شماره تلفن تماس : ۰۹۱۹۲۶۸۲۹۰۶
۲۳- وبسایت :
۲۴- نام کاربری : abharyhamid